Kategorie
Novinky

Pojistné kruhové matice KM GUK s polyamidovou (silonovou) vložkou uvnitř matice, která zajišťuje jistění proti povolení tím, že se zařízne do závitu. Použití těchto matic je doproučeno do maximální teploty 100 °C.


Potřebujete svařovaný kulatý PU řemen? Můžeme Vám jej svařit přímo u nás na prodejně.

  


V našem sortimentu naleznete také hřídelové spojky. Jsou to polotovary bez otvorů. Ty si vyrobíte dle aktuálních hřídelí u Vašeho zařízení. Skladem máme běžně polotovary, u kterých můžete mít průměr hřídele až 75mm.


Alternátorová ložiska nestandartních (atypických) rozměrů.


A další sortiment...

Podmínky a pravidla

Podmínky užívání
1. Tyto podmínky upravují pravidla užívání služby umístěné na internetové doméně www.kratky.eu (dále jen „služba“) provozované společností Pavel Krátký se sídlem Měšťanská 46, Hodonín, 695 01 (dále jen „provozovatel“).

2. „Uživatelem“ se stává každý návštěvník stránek služby, který prostřednictvím svého prohlížeče zobrazuje stránky služby, nebo jinak přistupuje k datům na stránkách služby umístěným.

3.“Uživatelské recenze a další příspěvky“: Za „Příspěvek“ se považuje každá informace vložená do Služby uživatelem. Zejména se jedná o uživatelské recenze, příspěvky v poradnách, hodnocení obchodů, atd. Uživatelské příspěvky vyjadřují názory pouze jejich autorů a nevyjadřují názory provozovatele. Provozovatel neručí za pravdivost údajů prezentovaných v příspěvcích. Obzvláště anonymní příspěvky by měly uživatelé přijímat jako subjektivitní názor, který sám o sobě nemusí poskytovat úplnou a pravdivou informaci o kvalitě zboží či internetových obchodů. Autoři recenzí, příspěvků v poradnách apod. jsou zodpovědni za vlastní uvedené názory a jejich soulad se zákony ČR. Provozovatel nenese zodpovědnost za jejich obsah. Provozovatel má právo vymazat jakýkoliv příspěvek, který je očividně v rozporu se zákonem, dobrými mravy, nesouvisí s tématem, nebo by mohl jinak narušit kvalitu Služby. Všechny napsané příspěvky se stávají okamžikem jejich vložení do Služby majetkem provozovatele a jejich autor tím předává následující práva k těmto příspěvkům a to i tehdy, pokud jsou dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském: používat, upravovat, kopírovat, distribuovat, předávat, veřejně vystavovat, veřejně provádět, reprodukovat, publikovat, sublicencovat, přenášet nebo prodávat jakékoliv takové komunikace a vytvářet z nich odvozená díla, sublicencovat třetí straně neomezená práva k provádění kterýchkoliv předchozích práv udělených ve vzathu k těmto příspěvkům. Uživatel se vložením příspěvku vzdává jakéhokoliv nároku na odměnu a prohlašuje, že nebude omezovat způsob použití jím vložených příspěvků. Podmínky užívání služby Služba je poskytována zdarma, bez záruk její plné bezchybné funkčnosti, úplnosti a správnosti údajů. Provozovatel neručí za správnost údajů uvedených u produktů. Uživatel by si ve svém vlastním zájmu měl vždy před nákupem produktu ověřit přesné specifikace kupovaného produktu přímo u vybraného prodejce. Veškerý obsah prezentovaný na stránkách kratky.eu je chráněn autorským zákonem, jeho šíření bez výslovného souhlasu provozovatele je přísně zakázáno. Toto se týká jednotlivých částí obsahu, tak jeho uspořádání do výsledné databáze informací. Uživatel se může do Služby registrovat vytvořením uživatelského účtu procesem bezplatné registrace. Tím se stává „Registrovaným uživatelem“. Registrovaní uživatelé mají přístup k některým dalším funkcím Služby, které pro svou funkcionalitu registraci vyžadují. Provozovatel má právo zrušit registraci uživatele v případě dlouhodobé nečinnosti registrovaného uživatele, v případě porušení ustanovení v těchto podmínkách uživání služby nebo jiné činnosti narušující poskytování kvalitní Služby provozovatelem


Obchodní podmínky
Následující obchodní podmínky a popis práce v internetovém obchodě platí pro objednávání zboží ze sortimentu uvedeného na internetovém obchodě firmy Pavel Krátký. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího (zákazníka) a ve svém aktuálním znění tvoří obsah kupní smlouvy. Vyplněním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednaného zboží ( včetně příp. balného. a dopravních nákladů) uvedenou v ceníku internetového obchodu, nebude-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Ostatní podmínky, které nejsou definovány těmito obchodními podmínkami se řídí platnými zákonnými předpisy.

Přihlášení a registrace
V našem internetovém obchodě není třeba Vaše registrace, jen musíte vyplnit všechny položky pro potřebu odeslání objednávky.
Všechny uvedené ceny jsou v internetovém obchodě již s aktuální DPH. Před odesláním objednávky musíte potvrdit, že souhlasíte s pravidly tohoto internetového obchodu a poté již můžete tlačítkem "odeslat objednávku" závazně objednávku odeslat. Po přijetí Vaší objednávky obdržíte její potvrzení ve formě „Potvrzení objednávky – kupní smlouva“ maximálně následující den elektronickou formou na zadaný e-mailový kontakt.
Přijaté objednávky jsou vyřizované dle aktuálního stavu skladových zásob. Údaj o výši skladové zásoby, jež je uváděn v nabídce zboží, je aktualizován nejméně jednou denně. Nemusí být tudíž v danný moment odeslání objednávky aktuální. Aktuální informace o stavu Vaší objednávky a o stavu zboží skladem Vám přijdou na zadaný email jako potvrzení Vaší objednávky.
Zboží, jež je na skladě, je vyskladňováno nejpozději následující den po obdržení objednávky. Zboží, které není na skladě, bývá expedováno do 3-5 dnů po obdržení objednávky, avšak ve všech obchodních případech je zákazník vyrozuměn obchodním oddělením o předpokládaném datu dodávky.
Při objednání zboží zaplatíte za cenu vybraného zboží a daň z přidané hodnoty. Zboží zasíláme poštou, plátcem je odběratel. Volbu způsobu přepravy si zákazník volí již při zadávání objednávky. Provozovatel obchodu je plátce DPH.

Platba za zboží
Smluvní kupní cena zboží je splatná proti jeho převzetí od přepravní služby (na dobírku). Zákazníkem zvolený způsob úhrady objednávky není závazný a může být vždy upraven dodavatelem dle konkrétního obchodního případu. Všechny ceny v e-shopu jsou uváděny konečné pro spotřebitele včetně DPH

Reklamační řád
Místem pro uplatnění reklamace je pro zákazníky výhradně sídlo firmy PAVEL KRÁTKÝ, Měšťanská 46, 695 01 Hodonín Datem převzetí vadného zboží je datum fyzického převzetí pracovníkem naší firmy PAVEL KRÁTKÝ nebo datum, kdy dopravce předá zásilku na uvedené adrese. Pokud kupující (dále odběratel) zjistí závadu na zboží, na něž se vztahuje záruka, předá zboží v původním obalu na výše uvedenou adresu spolu s kopií dokladu o nákupu. Bez tohoto dokladu nebude zboží převzato a bude vráceno na náklady odběratele zpět. Na výše uvedené zboží se poskytuje záruka po dobu 12 měsíců ode dne prodeje. Nejvýše však 18 měsíců, pokud výrobek nebyl uveden do provozu. Záruka se poskytuje pouze na materiálové, výrobní nebo konstrukční závady. Záruka se nevztahuje na škody vzniklé nevhodným skladováním a dopravou. Rovněž se nevztahuje na úpravy, montáž, demontáž a provoz v jiném prostředí a za jiných podmínek, než pro jaké byl výrobek určen.
Nebude akceptováno vrácení zboží bez předchozího souhlasu firmy PAVEL KRÁTKÝ. Náklady na přepravu na místo reklamace hradí odběratel, dopravu zpět hradí při oprávněné reklamaci firma PAVEL KRÁTKÝ. Reklamované zboží zasílané na náklady firmy PAVEL KRÁTKÝ bez předchozího společného projednání případu nebude přijato k reklamačnímu řízení.
Oprávněné reklamace splňující výše uvedené podmínky budou vyřízeny v zákonných lhůtách. K reklamaci nebude přijato zboží viditelně poškozené, nevhodně zabalené či poškozené neodborným zásahem či používáním v rozporu s dokumentací.
Při převzetí zásilky si prosím okamžitě překontrolujte, zda je dodávka úplná a nepoškozená. Neúplné nebo poškozené zásilky nepřebírejte. Úplnost zásilky, která není kompletní, konzultujte s naším firmou. Poškození zásilky reklamujte na místě u přepravce. Pokud je zásilka zákazníkem přebrána od dopravce jako v pořádku a vše je stvrzeno podpisem v dokladech přepravce, nelze na dodatečné reklamace brát zřetel.

Vrácení zboží - odstoupení od smlouvy
Odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího z důvodu špatně uvedeného popisu zboží nebo špatného obrázku není možné, závazný je vždy název zboží, které zákazník objednal a potvrdil. Vyhrazujeme si možnost tiskové chyby na našich stránkách. Odstoupení od kupní smlouvy se dále řídí zákonem č. 367/2000. Zákazník má právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dní od převzetí zboží, toto právo je podmíněno nákupem jako fyzická osoba (nepodnikatel). Při odstoupení od kupní smlouvy nás prosím kontaktujte písemně nebo e-mailem, uveďte číslo dokladu od dodaného zboží, datum nákupu zboží. Pokud jste již zboží obdržel a převzal, zašlete jej zpět na naší adresu v pevné krabici, a to za následujících podmínek - zboží musí být v původním nepoškozeném obalu - zboží nesmí být nikterak použité - zboží nesmí být nijak poškozené - zásilka musí být kompletní, tak jak jste ji převzal, musí být zaslána zpět včetně příslušenství, návodu atd. a s originálem dokladu o koupi. Zboží zasílejte doporučeně prostřednictvím České pošty a pojištěné, nijak neručíme za ztrátu nebo poškození při cestě k nám. Zboží nesmí být zasíláno zpět na dobírku, takto zaslané zboží nebude z naší strany přijato. Při splnění všech určených podmínek o vrácení zboží Vám zdarma zašleme peníze za zboží zpět převodem na Váš bankovní účet. Prodávající Pavel Krátký je v ojedinělých případech, a to po dohodě, oprávněn odečíst z kupní ceny zboží, kterou musí kupujícímu uhradit zpět, náklady na poštovné. Splatnost vrácené částky je 30 dnů od doručení zboží zpět prodávajícímu Při nesplnění podmínek o vrácení zboží nebudeme akceptovat odstoupení od kupní smlouvy a zboží Vám zašleme zpět na Vaše náklady.
Pokud zákazník nepřevezme bezdůvodně zboží od přepravní společnosti, nepovažuje se toto za odstoupení od kupní smlouvy zákazníkem do 14 dnů bez udání důvodů, ale je to považováno za porušení obchodních podmínek a kupní smlouvy a obchodník není povinen zákazníkovy vrátit náklady spojené s expedicí zboží k zákazníkovi, bylo-li zboží hrazeno předem. Pokud takto nebylo zboží vyzvednuto při zaslání dobírku, může obchodník vyžadovat po zákazníkovi úhradu nákladů spojenou s expedicí zboží a to i soudní cestou.

Prodávající si vyhrazuje právo na změny tohoto reklamačního řádu bez předchozího upozornění.

Platnost obchodních podmínek
Obchodní podmínky jsou platné do vydání nových obchodních podmínek.

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 10.5.2018


Elektronická evidence tržeb
Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.


Prohlášení
Na všechny námi dodávané výrobky, eventuelně sestavy výrobků bylo vydáno prohlášení o shodě dle zákona 22/97 Sb. VPZ, které je možno na vyžádání zaslat.

Ochrana osobních údajů
Provozovatel e-shopu Firma PAVEL KRÁTKÝ zpracovává v rámci svojí činnosti ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů následující osobní údaje zákazníků pouze pro účely uzavření a plnění kupní smlouvy (objednávky), tedy k uskutečnění nákupu zákazníka přes internet a pro komunikaci se zákazníkem:
• V případě fyzických osob:
jméno a příjmení; adresu bydliště; e-mailovou adresu; telefonní číslo.
• V případě společností:
jméno a příjmení kontaktních osob; telefonní číslo kontaktních osob; e-mailovou adresu kontaktních osob; název společnosti; e-mailovou adresu společnosti; fakturační a dodací adresu; IČ, DIČ;
Tyto údaje se musí uchovávat po dobu existence smlouvy a po jejím ukončení to může být až na dobu dalších 15 let, což je doba opřená o zákonnou promlčecí lhůtu pro náhradu škody.
Pokud by zákazník výše jmenované osobní údaje neposkytl, není možné s ním uzavřít kupní smlouvu o dodání zboží a zboží mu dodat.

Firma PAVEL KRÁTKÝ se zavazuje, že osobní údaje svých odběratelů neposkytne třetí osobě.

Soubory cookies
Naše stránky neobsahují žádné cookies, které je nutné odsouhlasit, protože žádné údaje o našich zákaznících neposkytujeme žádným třetím osobám a také je neshromažďujeme a nevyužíváme pro marketingové a podobné účely. Stránky obsahují pouze nezbytné technické cookies, bez kterých by stránky nefungovaly. Tyto cookies pouze pomáhají s tím, aby byli stránky funkční a zobrazovali se na Vašem počítači dle nastavených parametrů rozlišení monitoru nebo změny rozlišení prohlížeče a pod. Bez těchto cookies nemůže web správně fungovat.

Kontakty na naši firmu
V případě jakýchkoli dotazů na zboží, jeho cenu a dostupnost na skladě, stav Vašich objednávek a reklamací kontaktujte naši firmu:

PAVEL KRÁTKÝ
Měšťanská 46
695 01 Hodonín
IČO: 13678116
Tel: +420 739 601 871
e-mail: kratky.asyn@seznam.cz

Soubory cookies

Naše stránky neobsahují žádné cookies, které je nutné odsouhlasit, protože žádné údaje o našich zákaznících neposkytujeme žádným třetím osobám a také je neshromažďujeme a nevyužíváme pro marketingové a podobné účely. Stránky obsahují pouze nezbytné technické cookies, bez kterých by stránky nefungovaly. Tyto cookies pouze pomáhají s tím, aby byli stránky funkční a zobrazovali se na Vašem počítači dle nastavených parametrů rozlišení monitoru nebo změny rozlišení prohlížeče a pod. Bez těchto cookies nemůže web správně fungovat.

Jsme i na facebooku
 
Náhodné produkty